Ochrana osobných údajov

Na piestanskezabaly.sk si vážime dôveru, ktorú ste nám prejavili poskytnutím vašich osobných údajov, a zaväzujeme sa ich chrániť a spracúvať s najvyšším možným štandardom ochrany súkromia. Táto stránka vás informuje o tom, ako zhromažďujeme, používame a chránime vaše osobné údaje, najmä v súvislosti s našim newsletterom prostredníctvom služby Mailchimp.

Aké Osobné Údaje Zhromažďujeme?

Prihlásením sa na odber nášho newsletteru prostredníctvom Mailchimp budeme od vás žiadať poskytnutie určitých osobných údajov, ako sú:

  • Vášu e-mailovú adresu
  • Meno a priezvisko (voliteľné)

Tieto údaje používame výhradne na účely zasielania newsletteru a nikdy ich nebudeme zdieľať s tretími stranami bez vášho explicitného súhlasu.

Ako Používame Vaše Údaje?

Vaše osobné údaje sú používané výlučne na tieto účely:

  • Zasielanie pravidelných aktualizácií, noviniek a informácií o našich aktivitách a projektoch.
  • Personalizácia obsahu newslettera na základe vašich predchádzajúcich interakcií a preferencií.
  • Analýza efektivity našich marketingových kampaní.

Mailchimp a Ochrana Osobných Údajov

Na správu odberov a distribúciu našich newsletterov používame službu Mailchimp, ktorá je v súlade s medzinárodnými štandardmi ochrany osobných údajov, vrátane GDPR. Mailchimp používa vaše údaje výhradne na účely, pre ktoré boli poskytnuté, a zaväzuje sa k ich ochrane prostredníctvom rozsiahlych bezpečnostných opatrení.

Vaše Práva

Máte právo:

  • Požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
  • Požiadať o opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov.
  • Požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
  • Odvolanie súhlasu s odberom newsletteru a spracúvaním osobných údajov kedykoľvek.

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vašich práv alebo máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na info@piestanskezabaly.sk.

Zmeny v Politike Ochrany Osobných Údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať túto politiku ochrany osobných údajov kedykoľvek. O akýchkoľvek zmenách alebo aktualizáciách vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky alebo priamo e-mailom. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli vždy informovaní o tom, ako chránime vaše osobné údaje.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, alebo ak chcete uplatniť svoje práva, prosím, neváhajte nás kontaktovať na adrese: info@piestanskezabaly.sk.

Vaše súkromie a ochrana vašich údajov sú pre nás najvyššou prioritou, a sme tu, aby sme vám pomohli s akýmikoľvek otázkami alebo požiadavkami, ktoré môžete mať.

Ďakujeme, že ste si prečítali našu politiku ochrany osobných údajov.


Príďte a nechajte sa rozveseliť
16. - 19. augusta 2024